ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

UserMin

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง USERMIN

usermin เป็นโปรแกรมที่ช่วยเราในการ config user แนะนำว่าให้ download ได้จาก http://www.usermin.com ในที่นี้ผู้เขียนใช้ usermin-0.940.tar.gz ในขณะที่เขียนเป็น usermin-0.???.tar.gz แล้ว

[root@one util]# tar zxvf usermin-0.940.tar.gz

เครื่องจะทำการแตก file ซักครู่ หลังจากนั้นก็ทำการ setup โดย

[root@one util]# cd usermin-0.940
[root@one usermin-0.940]# ./setup.sh   <--- พิมพ์ลงไป
***********************************************************************
*      Welcome to the Usermin setup script, version 0.940     *
***********************************************************************
Usermin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Usermin in /home/program/util/usermin-0.940 ...

***********************************************************************
Usermin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Usermin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/usermin]:<--- กดปุ่ม Enter ผ่านไป
Log file directory [/var/usermin]:<--- กดปุ่ม Enter ผ่านไป

***********************************************************************
Usermin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.

Full path to perl (default /usr/bin/perl):<--- กดปุ่ม Enter ผ่านไป

Testing Perl ...
Perl seems to be installed ok

***********************************************************************
Operating system name:  Redhat Linux
Operating system version: 7.3

***********************************************************************
Usermin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :
 - What port to run the web server on. There must not be another
  web server already using this port.
 - The hostname of this system that the web server should use.
 - If the webserver should use SSL (if your system supports it).

Web server port (default 20000):<--- กดปุ่ม Enter ผ่านไป
Web server host name (default one.abcdef.com):<--- กดปุ่ม Enter ผ่านไป
The Perl SSLeay library is not installed. SSL not available.
***********************************************************************
Creating web server config files..
..done

Creating access control file..
..done

Inserting path to perl into scripts..
..done

Creating start and stop scripts..
..done

Copying config files..
..done

Creating uninstall script /etc/usermin/uninstall.sh ..
..done

Changing ownership and permissions ..
..done

Attempting to start Usermin mini web server..
Starting Usermin server in /home/program/util/usermin-0.940
..done

***********************************************************************
Usermin has been installed and started successfully. Use your web
browser to go to

 http://one.abcdef.com:20000/

and login as any Unix user on your system.

[root@one usermin-0.940]#
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ