ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Transparent Proxy

     ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2546 13:00 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่   counter

การทำ Transparent Proxy

เป็นการบังคับให้เครื่องลูกต้องผ่าน Proxy Server โดยที่ไม่ต้องไป set proxy ที่ตัว Browser ทำโดยเพิ่มเข้าเข้าไปใน squid.conf ดังนี้

http_port 8080
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

ตอนที่เรา vi /etc/squid/squid.conf ให้พิมพ์ดังข้างล่างนี้ดังต่อไปนี้

http_port 8080
icp_port 3130
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
no_cache deny QUERY
cache_mem 128 MB     ;<==== แนะนำว่า เอา Ram/3
cache_replacement_policy heap GDSF
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_dir diskd /cache 1000 16 256  ;<==== ที่เก็บ Cache
cache_store_log none
acl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl Safe_ports port 80 443 210 70 21 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT
http_access deny all
cache_mgr root
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
logfile_rotate 0
log_icp_queries off
cachemgr_passwd my-secret-pass all
buffered_logs on
httpd_accel_host virtual    
 ;<=== สี่บรรทัดที่เพิ่มเข้ามาข้างล่างนี้
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on

จากนั้นเพิ่ม iptables อีกบรรทัด ดังนี้

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

[root@one root]# /etc/init.d/iptables save
[root@one root]# /etc/init.d/iptables restart
Flushing all current rules and user defined chains:    [ OK ]
Clearing all current rules and user defined chains:    [ OK ]
Applying iptables firewall rules:             [ OK ]
                              [ OK ]
[root@one root]#

สั่งให้ squid ทำงานโดย /etc/inet.d/squid restart

[root@one root]# /etc/init.d/squid restart
Stopping squid: .                     [ OK ]
Starting squid:                      [ OK ]
[root@one root]

เป็นการเสร็จสิ้นการทำ Transparent Proxy
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ