ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

SquirrelMail

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง Squirrelmail

squirrelmail เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำ Webmail เช่นเดียวกับพวก Free E-mail ทั้งหลาย สามารถ download ได้จาก
http://www.squirrelmail.org/ ที่ใช้เขียนอยู่นี้เป็น squirrelmail-1.4.0.tar.gz หรือ download ได้จาก ที่นี่ ทำโดย เอาโปรแกรมดังกล่าว
มาใส่ไว้ใน /home/util เมื่อเรา ssh เข้าไปใน server ให้เราเปลี่ยนไปอยู่ที่ /home/httpd/html จากนั้นก็แตก file แล้วเปลี่ยนชื่อตาม
ต้องการในที่นี้ เปลี่ยนเป็น squirrelmail จากนั้นก็สร้าง directory ขึ้นมาให้ชื่อ attachments จากนั้นจัดการเปลี่ยน mode เป็น 777 รวมทั้ง data ด้วย แล้วเปลี่ยนเข้าไปในห้อง config เพื่อทำการ config ระบบดังข้างล่างนี้

[root@one root]# cd /home/httpd/html
[root@one html]# tar zxpf /home/util/squirrelmail-1.4.0.tar.gz
[root@one html]# mv squirrelmail-1.4.0/ squirrelmail/
[root@one html]# cd squirrelmail
[root@one squirrelmail]# mkdir attachments
[root@one squirrelmail]# chmod -R 777 attachments data
[root@one squirrelmail]# cd config
[root@one config]# perl conf.pl

ในการ config ระบบ ให้ใช้คำสั่ง perl conf.pl จะได้ Menu แรกขึ้นมา

SquirrelMail Configuration : Read: config_default.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books (LDAP)
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database

D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers

C. Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> 1

ให้กดเลข 1 เพื่อแก้ไขชื่อองค์กร 1. Organization Name ให้ใส่ชื่อองค์กรของเราในที่นี้ผมใส่ abcdef.com ลงไป (ให้เราใส่ชื่อของ
องค์กรเราลงไป และ 6. Default Language ให้ใส่ th_TH ลงไปเพื่อให้แสดงเป็นภาษาไทยเป็นดังข้างล่าง แล้วกด R เพื่อกลับเมนูหลักSquirrelMail Configuration : Read: config_default.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Organization Preferences
1. Organization Name   : abcdef.com
2. Organization Logo   : ../images/sm_logo.png
3. Org. Logo Width/Height : (308/111)
4. Organization Title   : SquirrelMail $version
5. Signout Page      :
6. Default Language    : th_TH
7. Top Frame       : _top
8. Provider link     : http://www.squirrelmail.org/
9. Provider name     : SquirrelMail

R  Return to Main Menu
C. Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> R

จากนั้นกดเลข 2 เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับ Server ที่เราติดตั้ง squirrelmail ในที่นี้แก้เพียง 1. Domain ผมใส่ abcdef.com ลงไป
แล้วกด R เพื่อกลับเมนูหลักSquirrelMail Configuration : Read: config_default.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Server Settings

General
-------
1. Domain         : abcdef.com
2. Invert Time      : false
3. Sendmail or SMTP    : SMTP

A. Update IMAP Settings  : localhost:143 (cyrus)
B. Update SMTP Settings  : localhost:25

R  Return to Main Menu
C. Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> R

เมื่อมาที่เมนูหลัก ก็เลือก S เพื่อ เก็บค่าที่เราได้ Config จากนั้นก็กด Q เพื่อเลิกการ Config ระบบSquirrelMail Configuration : Read: config_default.php (1.4.0)
---------------------------------------------------------
Main Menu --
1. Organization Preferences
2. Server Settings
3. Folder Defaults
4. General Options
5. Themes
6. Address Books (LDAP)
7. Message of the Day (MOTD)
8. Plugins
9. Database

D. Set pre-defined settings for specific IMAP servers

C. Turn color on
S  Save data
Q  Quit

Command >> S

Data saved in config.php
Press enter to continue...

Command >> Q

[root@one root]#

เป็นการจบการติดตั้ง squirrelmail

จากนั้นให้เราไปที่ browser แล้วเข้าที่ http://192.168.1.1/squirrelmail จะได้ภาพดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ