ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Squid

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่   counter

การติดตั้ง SQUID

Squid เป็นตัวที่ใช้ในการสร้าง cache หรือว่า proxy เพื่อเก็บเวบต่างๆ

    ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของ
โปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm –Uvh squid-2.4.STABLE6-1.7.2.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:squid         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# vi /etc/squid/squid.conf
[root@one RPMS]# cd
[root@one root]# chmod 750 /cache
[root@one root]# chown squid.squid /cache
[root@one root]# squid -z
2002/08/12 18:50:12| Creating Swap Directories
[root@one root]# /etc/init.d/squid start
Starting squid:

ถ้าเดิมมีการลง Squid ไว้แล้วให้เราสั่งหยุดการทำงานของ Squid ก่อนโดย

[root@one root]# /etc/init.d/squid stop
Stopping squid: .                     [ OK ]
[root@one root]

จากนั้นให้ลบ /cache และ /etc/squid/squid.conf แล้วสร้าง squid.conf ขึ้นมาใหม่โดย

[root@one root]# rm -rf /cache/*
[root@one root]# rm -f /etc/squid/squid.conf
[root@one root]# vi /etc/squid/squid.conf

ตอนที่เรา vi /etc/squid/squid.conf ให้พิมพ์ดังข้างล่างนี้ดังต่อไปนี้

http_port 8080
icp_port 3130
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
no_cache deny QUERY
cache_mem 128 MB     ;<==== แนะนำว่า เอา Ram/3
cache_replacement_policy heap GDSF
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_dir diskd /cache 1000 16 256  ;<==== ที่เก็บ Cache
cache_store_log none
acl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl Safe_ports port 80 443 210 70 21 1025-65535
acl CONNECT method CONNECT
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
http_access allow localnet
http_access allow localhost
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT
http_access deny all
cache_mgr root
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
logfile_rotate 0
log_icp_queries off
cachemgr_passwd my-secret-pass all
buffered_logs on

จากนั้นก็ chmod 750 /cache
และ chown squid.squid /cache
แล้วก็สร้าง squid –z เพื่อสร้าง swap directory

จากนั้นสั่งให้ squid ทำงานโดย /etc/inet.d/squid start

และเพื่อความแน่ใจลองสั่ง /etc/inet.d/squid restart

[root@one root]# /etc/init.d/squid restart
Stopping squid: .                     [ OK ]
Starting squid:                      [ OK ]
[root@one root]

     จากนั้นให้เราลองเข้าที่ IE โดยพิมพ์เข้าไปที่ช่อง Address ว่า http://192.168.1.1 แต่ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นให้เราตั้ง Lan Setting ใน Internet Explorer ที่
tools --> Internet Options --> Connections --> LAN Setting ดังภาพข้างล่างนี้เราก็จะเข้าดูเวบที่ Server ของเราได้

จากการทดสอบ เดิมก่อนที่จะทำการเปลี่ยน squid.conf มาเป็นเช่นปัจจุบัน ผู้เขียนได้ลอง download โปรแกรม mmssetup.exe ซึ่งมีขนาด 1,483,296 Bytes เป็น MSN Messenger ของ hotmail การ download โดยเครื่องแรกใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่เมื่อทำการ download แฟ้มเดียวกันนี้ กับเครื่องอื่น หรือเครื่องเดิม จะใช้เวลาเท่าเดิมคือประมาณ 10 นาที แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น squid.conf ตัวใหม่นี้ในการ download ครั้งต่อๆไปซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกจะใช้เวลาน้อยมากประมาณ 6 วินาที
เท่านั้นเอง ซึ่งแสดงว่า squid ของเราทำงานแล้ว
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ