ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Samba

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง SAMBA

Samba เป็นตัวที่ใช้ในการ share file , share printer

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh perl-5.6.1-34.99.6.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:perl         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh libjpeg-6b-19.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:libjpeg        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh libpng-1.0.12-2.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:libpng        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh libtiff-3.5.7-2.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:libtiff        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh cups-libs-1.1.14-15.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:cups-libs       ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh xinetd-2.3.4-0.8.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:xinetd        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd; eject
[root@one RPMS]#

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh samba-common-2.2.3a-6.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:samba-common     ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh samba-2.2.3a-6.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:samba         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd; eject
[root@one RPMS]#

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 3 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh samba-swat-2.2.3a-6.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:samba-swat      ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd; eject

การติดตั้ง samba server ก็มีเพียงแค่นี้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการ config แฟ้ม smb.conf

การ Config samba

[root@one root]# vi /etc/samba/smb.conf

จากนั้นให้พิมพ์ตามข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นแบบง่าย ผู้ที่เข้าไม่ต้อง ใส่ password

# Global parameters
[global]
    workgroup = ABCD
    netbios name = SHARE
    server string = Samba server in share level
    security = SHARE
    os level = 32

[share]
    comment = share without password
    path = /home/samba
    read only = No
    directory mask = 0777
    guest ok = Yes
    printing = lprng

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    read only = No
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    browseable = No

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    printable = Yes
    browseable = No
 

เมื่อเราบันทึก จากนั้นให้ดำเนินการ และสั่ง run samba ดังนี้

[root@one root]# mkdir /home/samba
[root@one root]# chmod -R 777 /home/samba
[root@one root]# chown nobody.nobody /home/samba
[root@one root]# /etc/init.d/smb start
Starting SMB services:                   [ OK ]
Starting NMB services:                   [ OK ]
[root@one root]#

การ Config SWAT

สั่งแก้ไขแฟ้ม swat โดยใช้คำสั่ง

[root@one root]# vi /etc/xinetd.d/swat

ในเนื้อหารายละเอียดให้แก้ เป็นดังข้างล่างนี้

# default: off
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#    to configure your Samba server. To use SWAT, \
#    connect to port 901 with your favorite web browser.
Service swat
{
 port = 901
 socket_type = stream
 wait  = no
 only_from = 127.0.0.1 192.168.1.9
 user = root
 server = /usr/sbin/swat
 log_on_failure += USERID
 disable = no
}

ในที่นี้  only_from = 127.0.0.1  หมายถึงเครื่องอื่นๆ จะเข้าดู/แก้ไข swat ไม่ได้
                            ถ้าต้องการให้อนุญาตเพียงเครื่องเราให้เราเพิ่มเครื่องของเราเข้าไป
                            ในที่นี้เครื่องของเรา   คือ 192.168.1.9

      disable = no           หมายถึง เปิดให้ใช้บริการ swat

จากนั้นสั่งให้ swat ทำงานโดย

[root@one root]# /etc/init.d/xinetd start
Starting xinetd:
[root@one root]#

จบการทำ samba และ samba-swat

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ