ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

RedHat 9.0

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

สามารถ Download ขั้นตอนการลง (AVI) ได้ ที่นี่


Video ขั้นตอนการลง Redhat 9.0

Launch in external player

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive ถ้าไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้ให้เอา Diskette ที่ได้ทำเอาไว้ใส่ใน Drive A:

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive ถ้าไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้ให้เอา Diskette ที่ได้ทำเอาไว้ใส่ใน Drive A:

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

จะขึ้นแสดง logo

จากนั้นก็จะ Welcome

จอภาพนี้ให้เราเลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้ให้ click ปุ่ม <next> ผ่านไป
(เลือก English)

จอภาพนี้ให้เราเลือก Keyboard ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือก Mouse ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือกชนิดของการลง ในที่นี้เราจะเลือกลงแบบ Server

จอภาพนี้ให้เราเลือกการ Partition HardDisk ในที่นี้เราจะเลือก Manually Partition with Disk Druid เนื่องจากใน 9.0 ไม่มี fdisk
ให้เลือก

จะเป็นการเตือนว่า โปรแกรมจะทำการลบ HardDisk ทั้งก้อน ให้เรา
กดปุ่ม Yes

เราจะเริ่มการแบ่ง partition ในขั้นตอนนี้ให้เรา click ที่ ปุ่ม New
เพื่อสร้าง partion ใหม่

จากนั้นที่ช่อง Mount pont ให้ใส่ /boot ลงไป
ที่ช่อง File system type ให้เลือกเป็น ext3
ที่ช่อง Size ใส่ขนาดลงไปในที่นี้จะใส่เพียง 50
และก็ให้ Click ที่ Force to a be primay partition
แล้ว Click ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป จากนั้นทำการเพิ่ม partition
อื่นๆต่อไป

ที่เราเพิ่มเข้าไปมีดังนี้
/ 256
swap 256
/chroot 256
/tmp 256
/usr 1536
/var 1024
/var/lib 2048
/var/spool/mail 3072
/var/spool/squid 3072
/home
ที่เหลือ
จากนั้น Click ปุ่ม next เพื่อทำงานต่อไป

มันจะฟ้องว่า /boot เนื้อที่ไม่พอ ในที่นี้ไม่เป็นไร เพราะว่า เราตั้งไว้ 50 จริงๆ แล้วใช้ไป
เพียง 22% ของ 50M เอง

จากนั้น Click ปุ่ม Yes เพื่อทำงานต่อไป

Grub Loader ในที่นี้ให้ Click ปุ่ม Next ผ่านไป

Network Configuration ให้ Click ที่ปุ่ม Edit เพื่อให้ค่าแก่ Network Card ของเรา

เนื่องจากเรามี Lan Card ใบเดียวและเป็น Server ดังนั้นเราจะกำหนด IP ให้เครื่องเลยโดยเอาเครื่องหมายถูกหน้า Configure using DHCP ออก ใส่ค่า

IP Address เป็น 192.168.1.1
NetmasK เป็น 255.255.255.0

แล้ว Click ปุ่ม OK

Set the hostname เลือก Manually แล้วใส่ one.abcdef.com

ที่ช่อง Gateway ให้ผ่านไปไม่ต้องกรอกอะไร
ที่ช่อง Primary DNS ใส่ค่า 192.168.1.1
ที่ช่อง Secondary DNS ให้ผ่านไปไม่ต้องกรอกอะไร
ที่ช่อง Tertiary DNS ให้ผ่านไปไม่ต้องกรอกอะไร

แล้ว Click ปุ่ม Next

จะฟ้อง error ว่าไม่ได้ใส่ IP ของ Gateway อันนี้ไม่เป็นไรให้ผ่านไป

แล้ว Click ปุ่ม Continue

Firewall Configuration ให้เลือกที่ No firewal

แล้ว Click ปุ่ม Next

เลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้จะเลือก English อยู่แล้วให้ Click ปุ่ม <next> ผ่านไป

เลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้จะเลือก English อยู่แล้วให้ Click ปุ่ม <next> ผ่านไป

จอภาพนี้ให้เราใส่รหัสของ Super User ในที่นี้คือรหัสของ root
นั่นเอง

จากนั้นจะเป็นการเตรียมชุดโปรแกรมที่จะลง

เลือก Text-based Internet

ให้เลือก Lynx กับ pine

จากนั้น Click ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป

เลือก Web Server

ให้เลือก ทั้งหมดที่มี

จากนั้น Click ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป

เลือก <ail Server

ให้เลือก spamassassin และ squirrelmail

จากนั้น Click ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป

เลือก Windows File Server, DNS File Server, FTP Server,
SQL Dtabase Server, Network Servers

ให้เลือก ทั้งหมดที่มี

จากนั้น Click ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป

ที่ SQL Database Server ให้เลือก mysql-server เพิ่ม

ที่ Network Servers ให้เลือก dhcp เพิ่ม

ที่ Development tools ให้เลือก dmalloc และ expect เพิ่ม

เลือก Kurnel Development เพิ่ม

เมื่อ Click ปุ่ม next ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเลือกลงโปรแกรมต่าง

จากนั้น จะทำการ format พวก partition ต่างๆ

transfering install image to hard drive

Setting up RPM transection

เริ่มกระบวนการติดตั้ง

Preparing to install

เริ่มลงโปรแกรม ในที่นี่กำลังลง glibc-common-2.3.2-11.9

เมื่อหมดในแผ่นที่หนึ่ง ก็จะแสดงเตือนให้เรา ใส่แผ่นที่สอง

เมื่อหมดในแผ่นที่สอง ก็จะแสดงเตือนให้เรา ใส่แผ่นที่สาม

เมื่อเรียบร้อยจะถามว่าเราต้องการที่จะสร้าง แผ่น boot ในแผ่น Diskette หรือไม่
 

การติดตั้งเรียบร้อย

จากนั้นก็จะดีดแผ่น CD ออกมา แล้วจะ reboot เครื่องเพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อเครื่อง boot ขึ้นมาก ก็จะเข้าสู่ Grub ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใส่ password ไว้ตอนแรก ซักครู่ ก็จะผ่านไป แต่ถ้าตั้งเอาไว้ก็จำเป็นต้อง
ใส่รหัสของ Grub

เมื่อเข้าสู่ระบบก็จะให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

เมื่อเข้าแล้ว ลองใช้คำสั่ง df และ free ดู

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ