ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

RedHat 7.3

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive ถ้าไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้ให้เอา Diskette ที่ได้ทำเอาไว้ใส่ใน Drive A:

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

เครื่องจะทำงาน ให้รอซักครู่

จะขึ้นแสดง logo

จากนั้นก็จะ Welcome

จอภาพนี้ให้เราเลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้ให้ click ปุ่ม <next> ผ่านไป
(เลือก English)

จอภาพนี้ให้เราเลือก Keyboard ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือก Mouse ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือกชนิดของการลง ในที่นี้เราจะเลือกลงแบบ Server

จอภาพนี้ให้เราเลือกการ Partition HardDisk ในที่นี้เราจะเลือก fdisk เพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมการแบ่งได้

เลือก HardDisk ลูกที่จะทำการ Partion ในที่นี้เรามีอยู่ลูกเดียวเป็น
แบบ IDE ก็จะขึ้น hda ให้เรา Click ที่นี่เลย

ในการ Partition ผู้เขียนได้แบ่ง Partition ดังนี้

/tmp/hda1 +20M /boot
/tmp/hda5 +256M /
/tmp/hda6 +256M swap
/tmp/hda7 +256M /chroot
/tmp/hda8 +256M /tmp
/tmp/hda9 +1536M /usr
/tmp/hda10 +1536M /var
/tmp/hda11 +2048M /var/lib
/tmp/hda12 +3072M /var/spool/squid
/tmp/hda13 +3587M /var/spool/mail
/tmp/hda14 +3587M /home

จากนั้นให้กด w เพื่อทำการ save partition

จอภาพจะกลับมาที่การเลือก partition HardDisk อีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ให้กดปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อไป

จากนั้นให้เรา Click ที่ /dev/hda1 ตามภาพ

แล้ว Click ที่ปุ่ม <edit>
จากนั้นให้ Mount ตามการแบ่ง partion ด้านบน ตั้งแต่ /dev/hda1
ถึง /dev/hda14

เมื่อ Mount เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่าจะทำการ Format ให้ Click ปุ่ม <OK>

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของ Boot Loader Installation ในที่นี้ผม
เปลี่ยน Boot Label เป็น ABCDEF Linux (รึว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบ)

ขั้นตอนของ Grub ให้ click ปุ่ม <Next> ผ่านไป

ขั้นตอนของ Network Configuration ให้เอาเครื่องหมายหน้า Configure using DHCP ออกเพื่อที่จะกำหนด IP เอง ที่

IP Address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
Network: 192.168.1.0
Boardcast: 192.168.1.255

Host name: one.abcdef.com
Gateway: ปล่อยว่างเอาไว้
Primary DNS: 192.168.1.1
Secondary DNS: ปล่อยว่างเอาไว้
Tertiary DNS: ปล่อยว่างเอาไว้

จากนั้น Clcik ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อไป

การเลือก Firewall ในที่นี้ให้เลือก No firewall

เลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้จะเลือก English อยู่แล้วให้ Click ปุ่ม <next> ผ่านไปขั้นตอนต่อไป

เลือก time zone ให้เอา Pointer ของ Mouse เลื่อนไปที่ตั้งของประเทศไทย ตรง Bangkok แล้ว Click ปุ่มซ้ายจะได้ Asia/Bangkok

จอภาพนี้ให้เราใส่รหัสของ Super User ในที่นี้คือรหัสของ root
นั่นเอง

ขั้นตอนของการ Selecting Package Group ให้เอาอันแรก (Classic X Windows System) ออก เพราะว่าเราจะไม่ลง
xWindows

จากนั้นให้ Scroll ลงมาแล้วเลือก

Windows File Server
Anonymous FTP Server
SQL Database Server
Web Server
DNS Name Server

และอย่าลืมเลือก Select individual packages จากนั้น Clcik ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อไป

ในอันแรกให้เลือกที่หมวด System Environment ในหัวข้อ Deamons ให้เลือก

dhcp และ imap

ต่อไปให้เลือกที่หัวข้อ Shell ในหมวดเดียวกัน ให้เลือก

mc

ต่อไปเลือกหมวด Development ในหัวข้อ Languages ให้เลือก

php-mysql

ต่อไปเลือกหมวด Applications ในหัวข้อ Databases ให้เลือก

mysql และ mysql-server

ต่อไปในหมวด Applications นี้เลือกหัวข้อ Internet ให้เลือก

Lynx

ต่อไปในหมวด Applications นี้เลือกหัวข้อ System ให้เลือก

firewall-config, samba-swat และ Tripwire

จากนั้นให้ Click ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อ

จะแจ้งโปรแกรมที่ต้องลงเพิ่มเติมเนื่องจาก การ Unresolved Dependenciesซึ่งจะรายการการใช้พื้นที่ทั้งหมด 1026Mจากนั้นให้ Click ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อ

เมื่อเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นการลงโปรแกรม

ให้ Click ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อ

ขั้นตอนนี้เครื่องจะทำการ format

จากนั้นจะทำการ Copy สิ่งที่จำเป็นในการติดตั้งลงใน HardDisk

แล้วจะเริ่มทยอยลงโปรแกรม ในภาพนี้เป็นการลงโปรแกรม glibc-common-2.2.5-34

ก็จะลงไปเรื่อยๆ ในภาพเป็นการลง glibc-2.2.5-34

ต่อไปจะให้เราเปลี่ยนแผ่น CD เป็นแผ่นที่สอง เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยให้ Click ปุ่ท <OK> เพื่อทำงานต่อ

ต่อไปจะให้เราเปลี่ยนแผ่น CD เป็นแผ่นที่สาม เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยให้ Click ปุ่ท <OK> เพื่อทำงานต่อ

จากนั้นเครื่องจะให้เราสร้างแผ่น boot ถ้าไม่ต้องการก็ให้ Click ที่ Skip boot disk creation แต่ผู้เขียนแนะนำว่าน่าจะทำแผ่น boot น
ี้ไว้ซักแผ่นเผื่อเครื่องมีปัญหา boot ไม่ได้ จะได้เอาแผ่น Diskette ที่
เตรียมไว้นี้ใช้ boot แทน

ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการลง RedHat 7.3 แบบ Server

ให้ Clcik ที่ปุ่ม <ok> เพื่อดำเนินการต่อไป

เครื่องจะดีด CD ออกมาก็เป็นอันเรียบร้อย

จากนั้นก็จะทำการ boot ระบบ เราก็เริ่มทำการ config ตามบทความที่เขียนไว้ ที่นี่

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ