ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Mail

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง Mail-Server

sendmail เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำ mailserver โดยการตรวจสอบว่ามีหรือไม่โดยใช้คำสั่ง

[root@one root]# rpm -q sendmail
sendmail-8.11.6-15
[root@one root]#

แสดงว่า มีการติดตั้งไว้แล้ว(ในตอนที่เราลง RedHat จะลงให้อยู่แล้ว

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh m4-1.4.1-7.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:m4          ########################################### [100%]
[root@one RPMS]#

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh sendmail-cf-8.11.6-15.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:sendmail-cf      ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh imap-2001a-10.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:imap         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd ; eject
[root@one root]#

การลงโปรแกรมสำหรับ mail server ก็มีแค่นี้ จากนั้นเป็นการ config โดยการแก้ไขแฟ้ม sendmail.cf

[root@one root]# vi /etc/mail/sendmail.mc

ให้แก้ดังตัวอย่างเพียงแค่บรรทัดเดียว คือบรรทัด DAEMON_OPTIONS ให้เพิ่มคำว่า dnl เข้าไปข้าง
หน้าแล้วบันทึก

dnl to accept email over the network.
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')
dnl NOTE: binding both IPv4 and IPv6 daemon to the same port requires

ต่อไปใช้คำสั่ง

[root@one root]# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/sendmail.cf

เพื่อสร้างไฟล์ sendmail.cf ใหม่จากนั้นให้เพิ่มบรรทัดในแฟ้ม access
โดย vi /etc/mail/access แล้วเพิ่มสองบรรทัดล่างเข้าไป ดังนี้

# Check the /usr/share/doc/sendmail/README.cf file for a description
# of the format of this file. (search for access_db in that file)
# The /usr/share/doc/sendmail/README.cf is part of the sendmail-doc
# package.
#
# by default we allow relaying from localhost...
localhost.localdomain RELAY
localhost  RELAY
127.0.0.1  RELAY
192.168.1  RELAY      <=== เพิ่มเข้าไป
abcdef.com RELAY      <=== เพิ่มเข้าไป

จากนั้นใช้คำสั่ง

[root@one root]# cd /etc/mail/
[root@one mail]# makemap hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access
[root@one mail]#

แก้ไขแฟ้ม local-host-names โดยเพิ่มชื่อ domain ของเราเข้าไปดังนี้

# local-host-names - include all aliases for your machine here.
abcdef.com

ตามที่ได้กล่าวมาเป็นการทำ SMTP Server ส่วนการทำ Pop Server ให้แก้แฟ้ม ipop3 โดยแก้ disable =yes เป็น no โดย vi /etc/xinetd.d/ipop3 ดังนี้

# default: off
# description: The POP3 service allows remote users to access their mail \
#       using an POP3 client such as Netscape Communicator, mutt, \
#       or fetchmail.
service pop3
{
    socket_type       = stream
    wait          = no
    user          = root
    server         = /usr/sbin/ipop3d
    log_on_success += HOST DURATION
    log_on_failure += HOST
    disable         = no
}

จากนั้นสั่ง run xinetd อีกครั้งหนึ่ง

[root@one mail]# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd:                      [ OK ]
Starting xinetd:                      [ OK ]
[root@one mail]#

เป็นการจบการติดตั้ง mail server
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ