ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

IPCop

     ตั้งแต่ 12 พ.ย. 2548 14:30 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

สามารถ Download ขั้นตอนการลง การ Config ระบบ(AVI) ได้ ที่นี่
และ Software+Add On ได้ที่นี่


Video ขั้นตอนการลง IpCop 10.4.10

Launch in external player


Video ขั้นตอนการคอนฟิค IpCop 10.4.10

Launch in external player

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive แล้วเปิดเครื่อง (เราต้อง set CMOS ให้เครื่อง boot จาก CDROM)

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

เลือกภาษา ในที่นี้เลือก English กดปุ่ม <TAB> ตามด้วยปุ่ม <ENTER>

Welcome บอกว่าถ้าเลือก Cencel เมื่อก็หมายถึงจะ reboot เครื่องเลย

บอกว่าสามารถติดตั้งได้จากหลายๆทาง เช่น CDROM หรือ HTTP/FTP

จะถามเพื่อแน่ใจว่า IPCop CD อยู่ใน CD-ROM Drive: (แปลก!! ไม่น่าถาม)

การติดตั้งจะเตรียมพื้นที่ในการลง

แบ่งพื้นที่ Partition บน HardDisk

สร้าง Log File

สร้าง root File System

สร้าง Swap partition

เริ่มทำการติดตั้ง แฟ้มต่างๆ

การติดตั้งดำเนินการต่อไป

เมื่อติดตั้งเสร็จ ก็จะถามว่าจะเอา Diskette ที่ได้ผ่านการบันทึกการ Config ตัว IPCop ก่อนหน้านี้มาใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่ก็เลือก Skip ถ้ามีแผ่นก่อนหน้านี้ ก็เอาใส่ โปรแกรมจะอ่าน การติดตั้งก็สร็จ เรียบร้อย ไม่ต้อง Config อะไร ทำงานได้เลย (โดยใช้การ Config ขิงคราวที่แล้วมาใช้งาน)

เริ่ม Load Driver ของ LanCard (Green = eth0 วงภายใน)

ตรวจพบ Dirver สำหรับ LanCard ภายใน

ระบุ IP ในที่นี่ใส่  192.168.1.1 และ netmask คือ 255.255.255.0

การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เครื่องจะดีด CD ออกมา

เลือกชนิดของ keyboard ในที่นี้เลือก us

เลือก Time Zone ในที่นี้เลือก Asa Bangkok

ให้ระบุชื่อเครื่อง ในที่นี้เลือกตั้งฃื่อว่า proxy

ใส่โดเมนเนม ในที่นี้เลือก abcxyz.com

เกี่ยวกับการต่อไปแบบ ISDN เราไม่ใช้เลยเลือก Disable ISDN

เริ่มการ Config Network โดยเลือกชนิดของการต่อ

เลือกแบบ GREEN + RED

ต่อมาเลือกหัวข้อ Drivers and card assignments

เลือก Driver สำหรับ GREEN (eth0)

ค้นหา

เลือก Driver สำหรับ RED (eth1)

Lan Card ทั้งสองใบได้ระบุเรียบร้อย

กำหนดค่า ip ให้กับ Lan Card

เลือก Lan Card ที่ต่อออกนอก ( RED = eth1 )

ระบุเป็น static โดยมี IP และ Netmask เป็น IP และ Netmask จริงที่ได้รับการ
จัดสรรมา  ในที่นี้ใช้ 192.168.10.99 และ 255.255.255.0

เลือก Done เมื่อเรียบร้อย

เลือก DNS และ Gateway

1-DNS : 192.168.10.1  ใช้เบอร์ IP ของ DNS Server ของเรา
2-DNS : 203.146.0.20  ใช้เบอร์ IP ของ DNS Server ของข้างนอก (Loxinfo)
Gateway : 192.168.10.1 ใช้เบอร์ ip ของ Router

เลือก Done เมื่อเรียบร้อย

กำหนดให้เครื่องแจก ip ให้วงภายในด้วย โดย
start : 192.168.1.2
end : 192.168.1.254
1-DNS: 192.168.10.1
2-DNS: 2032.146.0.20
mins: 720
maxs: 1440

ใส่ password ของ root

ใส่ password ของ admin

การติดตั้งสำเร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Config

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ