ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Enterprise

     ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2547 12:00 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive ถ้าไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้ให้เอา Diskette ที่ได้ทำเอาไว้ใส่ใน Drive A:

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

เครื่องจะทำงาน ให้รอซักครู่ จะนั้นจะให้เราเลือกว่าจะทดสอบแผ่น CD ก่อนหรือไม่ ในที่นี้ผู้เขียน ไม่ทดสอบจึงเลือก SKIP ถ้าต้องการ
ทดสอบแผ่นก่อนก็ให้เลือก OK

จะขึ้นแสดง logo

จากนั้นก็จะ Welcome

 

จอภาพนี้ให้เราเลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้ให้ click ปุ่ม <next> ผ่านไป(เลือก English)

จอภาพนี้ให้เราเลือก Keyboard ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือก Monitor ที่ใช้

จอภาพนี้จะถามว่าเราจะ ลงใหม่ หรือ Updgrade

จอภาพนี้ให้เราเลือกชนิดของการลง ในที่นี้เราจะเลือกลงแบบ Server

จอภาพนี้ให้เราเลือกการ Partition HardDisk ในที่นี้เราจะเลือก Manually Partition with Disk Druid เนื่องจากใน 9.0 ไม่มี fdisk
 ให้เลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ