ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

DNS

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง DNS

     DNS (Domain Name Server) หรือ named Server เป็นตัวที่ใช้ในการแปลง ชื่อ เป็น ip และจาก ip เป็นชื่อให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

login as: root
Sent username "root"
root@192.168.1.1's password:
Last login: Mon Aug 12 16:54:16 2002
[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh bind-utils-9.2.0-8.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:bind-utils      ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh bind-9.2.0-8.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:bind         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh caching-nameserver-7.2-1.noarch.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:caching-nameserver  ########################################### [100%]
[root@one RPMS]#

จากนั้นสั่ง vi /etc/named.conf

// generated by named-bootconf.pl

options {
 directory "/var/named";
 forwarders {
      203.146.0.20 ;  เป็น DNS ของ loxinfo ซึ่งใช้อยู่
      203.146.0.30 ;  เป็น DNS ของ loxinfo ซึ่งใช้อยู่
 };

 /*
 * If there is a firewall between you and nameservers you want
 * to talk to, you might need to uncomment the query-source
 * directive below. Previous versions of BIND always asked
 * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
 * port by default.
 */
 // query-source address * port 53;
};

//
// a caching only nameserver config
//
controls {
 inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
};
zone "." IN {
 type hint;
 file "named.ca";
};

zone "localhost" IN {
 type master;
 file "localhost.zone";
 allow-update { none; };
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
 type master;
 file "named.local";
 allow-update { none; };
};

zone "abcdef.com" IN {
 type master;
 file "abcdef.com.zone";
 allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
 type master;
 file "1.168.192.rev";
 allow-update { none; };
};

include "/etc/rndc.key";

หมายเหตุ ข้อความใน สีแดง ข้างบนหมายถึงให้เราพิมพ์เพิ่มเข้าไป 

จากนั้นก็บันทึกโดย กดปุ่ม ESC ตามด้วย :wq แล้วกดปุ่ม ENTER เราก็จะได้แฟ้ม named.conf ซึ่ง
อยู่ที่ /etc/named.conf

ลำดับต่อไป ไปที่ /var/named

[root@one RPMS]# cd /var/named/
[root@one named]# ls
localhost.zone named.ca named.local
[root@one named]# cp named.local abcdef.com.zone
[root@one named]# cp named.local 1.168.192.rev
[root@one named]#

ต่อไปแก้แฟ้ม abcdef.com.zone โดย   vi /var/named/abcdef.com.zone

$TTL 86400
@    IN   SOA   one.abcdef.com. root.one.abcdef.com. (
                   1997022701 ; Serial
                   28800   ; Refresh
                   14400   ; Retry
                   3600000  ; Expire
                   86400 )  ; Minimum

    IN NS  one.abcdef.com.
    IN MX 10 mail.abcdef.com.
one   IN A 192.168.1.1
mail  IN CNAME one
ftp   IN CNAME one
www   IN CNAME one

;

แล้วทำการบันทึก จากนั้นเราก็แก้แฟ้ม 1.168.192.rev โดย 
vi /var/named/1.168.192.rev

$TTL 86400
@    IN   SOA   one.abcdef.com. root.one.abcdef.com. (
                   1997022701 ; Serial
                   28800   ; Refresh
                   14400   ; Retry
                   3600000  ; Expire
                   86400 )  ; Minimum
     IN   NS   one.abcdef.com.
1    IN   PTR   one.abcdef.com.
;

แล้วทำการบันทึก แล้วสั่งให้ named ทำงานโดยใช้คำสั่ง

[root@one root]# /etc/init.d/named start
 Starting named:                    [ OK ]
[root@one root]#

จากนั้นลอง nslookup ดู

root@one root]# nslookup
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
> www.abcdef.com
   <== ลองกรอกลงไป
Server:     192.168.1.1
Address:    192.168.1.1#53

www.abcdef.com canonical name = one.abcdef.com.
Name:  one.abcdef.com
Address: 192.168.1.1
> mail.abcdef.com  
<== ลองกรอกลงไป
Server:     192.168.1.1
Address:    192.168.1.1#53

mail.abcdef.com canonical name = one.abcdef.com.
Name:  one.abcdef.com
Address: 192.168.1.1
> 192.168.1.1     
<== ลองกรอกลงไป
Server:     192.168.1.1
Address:    192.168.1.1#53

1.1.168.192.in-addr.arpa    name = localhost.
>
[1]+ Stopped         nslookup
[root@one root]#

หรือจะลองใช้ คำสั่ง dig ดู

[root@one root]# dig

; <<>> DiG 9.2.0 <<>>
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54637
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;.               IN   NS

;; ANSWER SECTION:
.            432364 IN   NS   C.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   D.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   E.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   F.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   G.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   H.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   I.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   J.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   K.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   L.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   M.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   A.ROOT-SERVERS.NET.
.            432364 IN   NS   B.ROOT-SERVERS.NET.

;; ADDITIONAL SECTION:
J.ROOT-SERVERS.NET.   518764 IN   A    192.58.128.30

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Fri Dec 20 10:45:27 2002
;; MSG SIZE rcvd: 244

[root@one root]#
 

หรือจะลอง dig ไปที่ IP 202.28.131.11

[root@one root]# dig 202.28.131.11

; <<>> DiG 9.2.0 <<>> 202.28.131.11
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 23934
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;202.28.131.11.         IN   A

;; Query time: 3999 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Fri Dec 20 10:47:45 2002
;; MSG SIZE rcvd: 31

[root@one root]#

 

แสดงว่า DNS ทำงานแล้วก็จบการ Config ของ DNS
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ