ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

DataBase

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง MySQL และ PostgreSQL

MySQL

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom
[root@one root]# cd /var/tmp/
[root@one tmp]# rm -rf *
[root@one tmp]#
[root@one tmp]# cp /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/perl-5.6.1-34.99.6.i386.rpm .
[root@one tmp]# eject

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 3 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom
[root@one root]# cd /var/tmp/
[root@one tmp]# cp /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/mysql-3.23.49-3.i386.rpm .
[root@one tmp]# eject

ลอง ls ดูว่ามาครบทั้ง 2 files หรือไม่

[root@one tmp]# ls
mysql-3.23.49-3.i386.rpm perl-5.6.1-34.99.6.i386.rpm

ทำการติดตั้งแฟ้มทั้งหมด

[root@one tmp]# rpm -Uvh *.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:perl          ########################################### [ 50%]
  2:mysql         ########################################### [100%]
[root@one tmp]#

ในการ Config เราจะเริ่มด้วยการ ใส่ password สำหรับ user root ดังนี้นะครับ

[root@one tmp]# cd /var/lib/mysql
[root@one mysql]# mysql -u root mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13 to server version: 3.23.49

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SET PASSWORD FOR root=PASSWORD('mysqlrootpassword');
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> \q
Bye
[root@one mysql]#

 

จากนั้นเราจะลองสร้าง database ซักตัว ในที่นี้ผู้เขียนจะสร้าง database ชื่อ phorum เพื่อใช้ในการทำกระดานข่าวโดย

[root@one root]# cd /var/lib/mysql
[root@one mysql]# ls
mysql mysql.sock test
[root@one mysql]# mysql -u root mysql -p
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17 to server version: 3.23.49

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> CREATE DATABASE phorum;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> \q
Bye
[root@one mysql]# ls
mysql mysql.sock phorum test
[root@one mysql]#

จะเห็นว่าเราได้ database เพิ่มขึ้นมาอีกตัว คือ phorum

PostgreSQL

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one tmp]# mount /mnt/cdrom
[root@one root]# rm -rf *
[root@one tmp]# cp /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/postgresql-libs-7.2.1-5.i386.rpm .
[root@one tmp]# cp /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/postgresql-7.2.1-5.i386.rpm .

ลอง ls ดูว่ามาครบทั้ง 2 files หรือไม่

[root@one tmp]# ls
postgresql-7.2.1-5.i386.rpm     postgresql-libs-7.2.1-5.i386.rpm

ทำการติดตั้งแฟ้มทั้งหมด

[root@one tmp]# rpm -Uvh *.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:postgresql-libs    ########################################### [ 50%]
  2:postgresql       ########################################### [100%]
[root@one tmp]#

เราก็จะได้ MySQL และ PostgreSQL มาใช้งาน ส่วนจะเลือกเอาอันไหน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับ
แต่ผู้เขียนใช้แต่ MySQL อย่างเดียว
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ