ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Apache

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง APACHE

Apache เป็นตัวที่ใช้ในการ ดูเวบ

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh expat-1.95.2-2.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:expat         ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd ;eject

ต่อให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh mm-1.1.3-4.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:mm          ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh apache-1.3.23-11.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:apache        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd ; eject
[root@one root]#

ก็เป็นว่าการติดตั้ง apache เสร็จเรียบร้อย จากนั้น

เนื่องจากว่าผู้เขียน มีการทดลองทำ Server บ่อยๆ ดังนั้นจึงได้ย้ายที่เก็บ HomePage จาก /var/www ไป
ไว้ที่ /home/httpd ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เก็บ HomePage เก่าเอาไว้เพราะว่า ใน Partition /home จะไม่มีการ Format อีกต่อไป จึงต้องมีการ config แฟ้มที่เกี่ยวข้องคือ httpd.conf โดยใช้คำสั่ง
 

[root@one root]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

#ServerName localhost
ServerName www.abcdef.com      
เดิมเป็น localhost
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/home/httpd/html"    ;
เดิมเป็น /var/www/html
 

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/home/httpd/html">     ;
เดิมเป็น /var/www/html
 

ยังมีอีกหลายๆที่ในแฟ้มนี้หมายถึงว่าให้แก้ จากเดิมซึ่งเป็น /var/www ให้แก้เป็น /home/httpd
ให้หมดทั้งแฟ้ม

จากนั้นให้ทำการ copy จาก /var/www ไปไว้ที่ /home/httpd โดย

[root@one root]# cp -R /var/www/ /home/httpd

เมื่อเรียบร้อยก็สั่ง run โดย /etc/init.d/httpd start

[root@one root]# /etc/init.d/httpd start
Starting httpd:                      [ OK ]
[root@one root]#

จากนั้นสิ่งที่ตามมาหลังจากการเปลี่ยนที่อยู่ข้องเวบ มี file ที่เกี่ยวข้องต้องเปลี่ยนตามคือ

[root@one root]# cd /etc
[root@one etc]# vi webalizer.conf

โดยที่ให้แก้ จากเดิมซึ่งเป็น /var/www ให้แก้เป็น /home/httpd ให้หมดทั้งแฟ้ม
จากนั้นก็แก้แฟ้ม mrtg.cfg ในทำนองเดียวกัน

[root@one etc]# cd /etc/mrtg/
[root@one mrtg]# vi mrtg.cfg

ก่อนที่เราจะเข้าขอดูเวบ เราจะมาทำ Proxy จาก Squid ก่อนในลำดับต่อไป
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ