ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Anti-Virus

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การทำ Anti-Virus

     Sophos Anti-Virus ไม่ได้เป็น free software เราสามารถที่จะใช้งานชั่วคราวได้ ๓ เดือนถ้าต้อง
การใช้งานถาวรต้องสั่งซื้อได้ที่ http://www.sophos.com/products/howtobuy/order.html 

     ในการทำงานเราต้องมีโปรแกรม wget และ unzip อยู่ในเครื่อง Server ของเราแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดย

[root@one root]# rpm -q wget
wget-1.8.1-4
[root@one root]# rpm -q unzip
unzip-5.50-2
[root@one root]#

แสดงว่าทั้งสองโปรแกรมได้มีการลงไว้แล้ว ถ้าไม่มีให้ทำการลงโปรแกรมทั้งสองก่อนจากแผ่น CD ของ RedHat ซึ่งขั้นตอนการลง ผู้เขียนขอละไว้จากนั้นให้ download โปรแกรม linux.intel.libc6.tar.Z ซึ่ง
ผู้อ่านสามารถ download ได้จาก http://www.sophos.com หรือ download ได้จาก ที่นี่

[root@one one]# cp /home/util/linux.intel.libc6.tar.Z /var/tmp/
[root@one one]# cd /var/tmp/
[root@one tmp]# tar zxpf linux.intel.libc6.tar.Z
[root@one tmp]# cd sav-install/
[root@one sav-install]# MANPATH=/usr/share/man
[root@one sav-install]# export MANPATH
[root@one sav-install]# ./install.sh \
> -d /usr \
> -m /usr/share/man \
> -s /usr/lib/sophos \
> -ni
Sophos Anti-Virus installation utility [Linux/Intel]
Copyright (c) 1998,2001 Sophos Plc, Oxford, England

[root@one sav-install]# cd /var/tmp/
[root@one tmp]# rm -rf sav-install/
[root@one tmp]# rm -f linux.intel.libc6.tar.Z
[root@one tmp]#

จากนั้นให้ทำการแก้ไขแฟ้ม โดย vi /etc/sav.conf ดังข้างล่างนี้

# /etc/sav.conf: (last updated 2002 Dec 25)

SAV virus data directory = /usr/lib/sophos

และ vi /etc/cron.daily/sophos.cron ดังนี้

#!/bin/sh
# Script for Sophos Sweep
#
# For Sophos, see also http://www.sophos.com/support/faqs/autodown.html
# ("How to automate the downloading of IDE files").

cd /usr/lib/sophos

/usr/bin/wget -q -N `/usr/bin/sweep -v |/bin/grep "Product version" |/bin/sed -e "s/.*: \(.\)\.\(..\)$/ http:\/\/www.sophos.com\/downloads\/ide\/\1\2_ides.zip/"`
/usr/bin/unzip -q -n "???_ides.zip"
rm -f *_ides.zip

chmod 644 *

 

จากนั้นให้ลอง scan ดู จะได้ดังภาพข้างล่างนี้

[root@one util]# sweep -f -all -archive /home
SWEEP virus detection utility
Version 3.65, January 2003 [Linux/Intel]
Includes detection for 79081 viruses, trojans and worms
Copyright (c) 1989,2003 Sophos Plc, www.sophos.com

System time 15:09:19, System date 07 January 2003
Command line qualifiers are: -f -all -archive

IDE directory is: /usr/lib/sophos

Using IDE file braid-a.ide
Using IDE file oror-fam.ide
Using IDE file oror-b.ide
Using IDE file zasil-a.ide
Using IDE file likun.ide
Using IDE file merkur-a.ide
Using IDE file opaservf.ide
Using IDE file nethf-c.ide
Using IDE file opaserve.ide
Using IDE file opaservc.ide
Using IDE file netdex-a.ide
Using IDE file larx-mw.ide
Using IDE file vbch.ide
Using IDE file liotena.ide
Using IDE file titch-m.ide
Using IDE file yaha-j.ide
Using IDE file prestige.ide
Using IDE file tubmo-a.ide
Using IDE file holar-c.ide
Using IDE file oror-k.ide
Using IDE file cih1106.ide
Using IDE file holar-b.ide
Using IDE file forget-a.ide
Using IDE file winevara.ide
Using IDE file peido-a.ide
Using IDE file opaservg.ide
Using IDE file advers-a.ide
Using IDE file bdooraml.ide
Using IDE file dload-bo.ide
Using IDE file appix-b.ide
Using IDE file opaservd.ide
Using IDE file rodok-a.ide
File diviac.ide is older than 90 days
File devnulla.ide is older than 90 days
File opaservb.ide is older than 90 days
File kakwormf.ide is older than 90 days
File opaserva.ide is older than 90 days
File bugbeara.ide is older than 90 days
File chir-b.ide is older than 90 days
File coricaa.ide is older than 90 days
File slap-b.ide is older than 90 days
File higuy-a.ide is older than 90 days
File divi-as.ide is older than 90 days
File slapper.ide is older than 90 days
File spatch-b.ide is older than 90 days
File fireanva.ide is older than 90 days
Using IDE file kilboota.ide
Using IDE file qzap248.ide
Using IDE file yaha-l.ide
Using IDE file hantana.ide
Using IDE file opasrv-i.ide
Using IDE file opasrv-h.ide
Using IDE file moon-a.ide
Using IDE file yaha-k.ide
Using IDE file lolol.ide

Full Sweeping

Could not check /home/httpd/html/Linux/RH73old/End/one.zip/one/Util/PHP-Nuke-5.6
.tar.gz/PHP-Nuke-5.6.tar (corrupt)
Could not check /home/nukarn/reserch/แบบสอบถาม.doc (corrupt)
Could not check /home/nukarn/reserch/แบบสอบถามนก.doc (corrupt)

15500 files swept in 15 minutes and 11 seconds.
3 errors were encountered.
No viruses were discovered.
End of Sweep.
[root@one util]#

 

ซึ่งแฟ้มทั้งสองนี้ sav.conf และ sophos.cron รวมทั้ง linux.intel.libc6.tar.Z ดังกล่าวผู้อ่านสามารถที่จะ download ได้จาก ที่นี่ และท่านสามารถที่จะ update data ได้ที่ http://www.sophos.com/downloads/ide/ นะครับ
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ